יאנואר 2007

פֿון װיקיפּעדיע

געשעענישן[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מאנטיג ויחי י"א טבת תשס"ז 1טן יאנואר[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דינסטאג ויחי י"ב טבת תשס"ז 2טן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מיטוואך ויחי י"ג טבת תשס"ז, 3טן יאנואר[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דאנערשטאג ויחי, י"ד טבת תשס"ז, 4טן יאנואר[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסף

פרייטאג ויחי ט"ו טבת תשס"ז 5טן יאנואר[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

פרייטאג ויחי ט"ו טבת תשס"ז 5טן יאנואר[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

זונטאג שמות י"ז טבת תשס"ז, 7טן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מאנטאג פרשת שמות, י"ח טבת תשס"ז, 8טן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דינסטאג תשס"ז, יאנאוואר 09 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מיטוואך, 10טן יאנואר 2007 תשס"ז[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דאנערשטאג תשס"ז, 11טן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

פרייטאג, 12טן יאנואר 2007, תשס"ז[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Portal:Current events/2007 יאַנוואַר 13

זונטאג תשס"ז, יאנאוואר 14 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מאנטאג תשס"ז, 15טן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דינסטאג, 16טן יאנואר 2007 תשס"ז[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מיטוואך תשס"ז, 17טן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דאנערשטאג תשס"ז, יאנואר 18 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

פרייטאג תשס"ז, יאנאוואר 19 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מוסטער:Portal:Current events/2007 יאַנוואַר 20

זונטאג תשס"ז, 21סטן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מאנטאג תשס"ז, 22טן יאנואר 2007[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דינסטאג, 23סטן יאנואר 2007 תשס"ז[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מיטוואך תשס"ז, יאנואר 31 2007[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דינסטאג תשס"ז, יאנואר 30 2007[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מאנטאג 29סטן יאנואר 2007, תשס"ז[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

זונטאג תשס"ז, יאנאוואר 28 2007[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

פרייטאג תשס"ז, יאנאוואר 26 2007[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דאנערשטאג תשס"ז, יאנאוואר 25 2007[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מיטוואך תשס"ז, יאנאוואר 24 2007[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]