קערפער

פֿון װיקיפּעדיע

דער קערפער איז דער צוזאמאנשטעל פון אלע גלידער פון א מענטש. דער קאפ, האלז, דער טול, צוויי ארעמס און צוויי פיס.

אין דעם קאפ איז דא דער מוח, דאס פנים, צוויי אויגן, צוויי אויערן, די נאז, דאס מויל, די צונג,

דער טול איז כולל בויך, הארץ, קושקע, לעיבער,נירן, לונגען, ברוסטן, געדערם, בלעדער, שמאק.

אן ארעם האט צוויי הענט מיט פינגער און נעגל.

כדי דער קערפער זאל ארבעטן איז דא בלוט, מוסקל, ביין, נערווען, געבינדן, האר,

מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין