לדלג לתוכן

ארעם

פֿון װיקיפּעדיע
דער ארעם פון א מענטש.

דער אָרעם איז איינער פון דער אויבערשטע גלידער פון א מענטש, פון העכער דער האנט און געלענק. מען קען באוועגן דעם ארעם זייער גוט אין אלע ריכטונגען וועגן דעם קען מען טון מיט אים גאנץ קאמפליצירטע זאכן. מענטשן ניצן דעם ארעם צו טראגן און האלטן זאכן. טייל פרימאטן ניצן דעם ארעם צו הענגען פון ביימער און צו באוועגן זיך פון ארט צו ארט.

מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין