לדלג לתוכן

געדערעם

פֿון װיקיפּעדיע
ווי אזוי די געדערם ליגן צאמגעוויקעלט און איינגעדרייט אין בויך.

די געדערעם אדער קישקעס זענען א גליד וואס באלאנגט צו דער פארדייאונגס סיסטעם דאס איז געבויט ווי א לאנגער רער וואס קען זיך אויסציען און איינציען, שטארק איינגעדרייט, דאס ציעט זיך פון די מאגן ביז דאס ארויסגיין דורך דעם פי הטבעת.


עס איז דא צוויי אפטיילונגען די דארע קישקע און די גראבע קישקע.

איר עיקר אויפגאבע איז צו אויסקוועטשען די עסענווארג פון אלע וואסער און דאס פארוואנדאלן אין צואה.

מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין