לדלג לתוכן

הויט

פֿון װיקיפּעדיע

די הויט איז דער דרויסנדיקער באדעק פון בעלי חיים. די הויט פון די פארשידענע בעלי חיים ענדערט זיך. א סך בעלי חיים האבן האר אדער פעלץ אויף דער הויט. פויגלען האבן אבער פעדערן אויף זייער הויט. מערסטע פיש, רעפטיליעס, שלענג און יאשטשערקעס האבן שופן אויף זייער הויט.

מענטשן האבן אויף זייער הויט אפטמאל קליינע הארן וואס מען קען קוים זען. טייל מענטשן האבן מער האר, אדער טונקלערע האר, וואס מען קען גרינגער זען, אנדערע האבן ווייניגער. אויף טייל פונעם קערפער האבן מענטשן האר וואס איז גאר לאנג און דערפאר קען מען גרינג זען, ווי למשל אויפן קאפ, אדער ביי א מאנצביל די בארד.

אן הויפט וואלטן מענטשן געווארן א סך מער אינפעקטירט מיט מחלות און ווירוסן. אז מען האלט די הויט ריין העלפט דעם מענטש צו בלייבן געזונט.

די הויט פון קערפער ווערט פאררעכנט אלס די גרעסטע גליד פון מענטש.

עס פארנוצט דריי פערטל בלוט פארזארגונג און האלט ווארעם דעם מענטש.

יעדער איינער האט זיך זיינע געניעלע פינגער אפדרוקען.

די הויט ווערט הארט אויב מ'נוצט דאס אסאך.

עס באנייט זיך יעדע שטיק צייט די צעלן.

די שטודיע פון די מחלות פון דער הויט פון א מענטש ווערט אנגערופן דערמאטאלאגיע.

מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין