שמועס

פֿון װיקיפּעדיעשמועסן מיינט אדורכרעדן אן עניין, ווען איינער זאגט זיין מיינונג, און א צווייטער רופט זיך אן מיט זיין מיינונג, אא"וו.


שמועסן קען אויך מיינען פארברענגען די צייט מיטן רעדן אויף וואס עס לאזט זיך אן קיין באשטימטער ציל. אנדערע רופען דאס אָן "פלוידערן" אדער "פלאפלען".