לדלג לתוכן

רעאליטעט

פֿון װיקיפּעדיע


רעאַליטעט אדער ממשותדיקייט איז יעדע זאך וואס איז עכט, אויסשלינדיק וואס איז אויסגעטראכט. א געשעעניש וואס האט טאקע פאסירט אדער א זאך וואס עקזיסטירט האט "רעאליטעט". די רעאליטעט קען זיין אנדערש פון וויאזוי א זאך זעט אויס אדער ווי מענטשן מיינען.

פילאסאפיע באהאנדלט די נאטור פון רעאליטעט, און דאס שייכות צווישן רעאליטעט און א מענטשנס שכל (ווי אויך שפראך און קולטור). פֿילאסאפֿישע פֿראַגעס וועגן רעאליטעט און עקזיסטענס געהערן צו דער שטודיע גערופן אנטאלאגיע, א וויכטיגע צווייג פון מעטאפיזיק.

אנטאלאגישע פֿראגעס ווערן אדורכגעקלערט אין פארשידענע צווייגן פון פילאסאפיע, כולל פילאסאפיע פון וויסנשאפט, פילאסאפיע פון מאטעמאטיק, פילאסאפיע פון רעליגיע און פילאסאפישער לאגיק. צווישן די פראגעס זענען צי נאר פיזישע אביעקטן קענען זיין עכט, צי אביעקטן עקזיסטירן וואס געהערן צו וויסנשאפטלעכע טעאריעס וואס מען קען אבער נישט זען, צי נומערן און אבסטראקטע אביעקטן עקזיסטירן און צי אנדערע וועלטן עקזיסטירן.פילאסאפיע
טערמינען
גרונטלעכע טערמינען אורזאכלעכקייטאינסוףאמת און שקראפאסטעריאריאפריארידיאלעקטיקהנחהזמןחומר ורוחחוק הזהותגוט און שלעכטסישותכשל לוגילוגוסמהותרעאליטעטערךפאראדאקסצדקתכונה
טעאריעס/תפיסות אוטיליטאריזםאוניווערסאליזםאימננטיותאמנה חברתיתבחירה חופשיתבעיית הראוי-מצויהבעיה הפסיכופיזיתדעאנטאלאגיעדואליזםהעדאניזםהאליזםהיסטאריציזםהשכל הפועלטיעון השפה הפרטיתכשל נטורליסטילאגיציזםמאטעריאליזםמאניזםמונאדהמעכאניזםמעטאפיזישער נאטוראליזםניהיליזםנאמינאליזםסוביעקטיוויזםסאליפסיזםספקנותעל-אדםעשרת הכבליםפאזיטיוויזםפטליזםפאנטעאיזםהפרא האצילהצו הקטגוריהקוגיטורעדוקציאניזםרעלאטיוויזםתערו של אוקאם
פילאסאפיע פארטאל