לדלג לתוכן

דיאלעקטיק

פֿון װיקיפּעדיע

דיאַלעקטיק (פון גריכיש: διαλεκτική - דער קונסט פון געשפרעך, דיסקוסיע אדער וויכוח) איז א באגריף אין מערבדיקער פילאסאפיע וואס דינט צו שילדערן פארשידענע מעטאדן צוצוקומען צום אמת אדער צו שילדערן די אנטוויקלונג אין דער וועלט פון גייסט אדער מאטעריע אדער ביידע צוזאמען. דער פארשפרייטסטער זינען פונעם ווארט דיאלעקטיק איז די אנטוויקלונג פון א לייזונג צו א קאנפליקט.

לויט העגל אנטוויקלט די היסטאריע פון דער וועלט דורך 'דיאלעקטיק'. ער האט אוועקגעשטעלט דריי פרינציפן:

  1. אלץ שטאמט פון קעגנארטיקע צדדים.
  2. ביסלעכווייז קומט צו א פונקט וואו איין קראפט הערשט איבער דער קעגנארטיקער קראפט.
  3. די וועלט ענדערט זיך נישט אין קרייזן נאר אין ספיראלן.


פילאסאפיע
טערמינען
גרונטלעכע טערמינען אורזאכלעכקייטאינסוףאמת און שקראפאסטעריאריאפריארידיאלעקטיקהנחהזמןחומר ורוחחוק הזהותגוט און שלעכטסישותכשל לוגילוגוסמהותרעאליטעטערךפאראדאקסצדקתכונה
טעאריעס/תפיסות אוטיליטאריזםאוניווערסאליזםאימננטיותאמנה חברתיתבחירה חופשיתבעיית הראוי-מצויהבעיה הפסיכופיזיתדעאנטאלאגיעדואליזםהעדאניזםהאליזםהיסטאריציזםהשכל הפועלטיעון השפה הפרטיתכשל נטורליסטילאגיציזםמאטעריאליזםמאניזםמונאדהמעכאניזםמעטאפיזישער נאטוראליזםניהיליזםנאמינאליזםסוביעקטיוויזםסאליפסיזםספקנותעל-אדםעשרת הכבליםפאזיטיוויזםפטליזםפאנטעאיזםהפרא האצילהצו הקטגוריהקוגיטורעדוקציאניזםרעלאטיוויזםתערו של אוקאם
פילאסאפיע פארטאל