משה דוד נידערמאן

פֿון װיקיפּעדיע
העסקן משה דוד נידערמאן
העסקן משה דוד נידערמאןמשה דוד נידערמאן איז אנערקענט ביי דער חרדישער באפעלקרונג פון ניו יארק אלס הויפט פּאָליטישער שתדלן און עסקן פאר די חסידישע איינוואוינער פון ניו יארק און אלס דער אנפירנדיגער פון די פאראייניגטע אידישע ארגאניזאציעס אין וויליאמסבורג.

ער איז דער פאָרזיצער פון רב טוב, אן ארגאניזאציע וואס גיט זיך אפ מיט ראטעווען אידישע פליטים. ער פירט די פאליטישע קאנעקשאנס פאר די זאליס , אזוי אויך פירט ער די "פעירעלס" ארגעניזאציע צו האלטן די ערליכע אידישע חינוך אין די מוסדות, און די רעגירונג זאל זיך ארויסלאזן פון אונזער חינוך אזוי ווי ביז יעצט.