לדלג לתוכן

פאפיר

פֿון װיקיפּעדיע
פאפיר

פּאַפּיר איז א דינער מאטריאל פראדוצירט דורך צוזאמענדריקן ווייכע פֿיבערס פון צעלולאז פאפ ארויסגעקריגט פון האלץ, שמאטעס אדער גראזן, און דערנאך טוט מען זיי אויסטרוקענען אין בייגעוודיקע בויגנס. פאפיר איז א פילזייטיקער מאטריאל מיט פיל באניצן. עס איז מיטל צו שרייבן אדער דרוקן אויף איר טעקסט; מען קען עס ניצן אויף איינפאקן, רייניקן און דעקארירן, ווי אויך אין עטלעכע אינדוסטריעלע און קאנסטרוקציע פראצעסן. פאפירן זענען שטארק ניצבאר אין סיי אין לעגאלע און נישט־לעגאלע דאקומענטאציע.

פאפיר איז דערשינען געווארן אין יאר ג'תתס"ה אין כינע. אין אנפאנג האט מען דאס געמאכט מיט די הענט, און דערפאר איז דאס געוועזן זייער טייער, נאר אין יאר ה'תקנ"ט איז ארויס געגאנגען די ערשטע מאשין וואס האט פראצטירט פאפיר.