פאציענט

פֿון װיקיפּעדיע

א פאציענט איז א מענטש וואס איז אונטער מעדיצינישער אויפזיכט אדער באקומט מעדיצינישע באהאנדלונג. דער מענטש איז געווענליך קראנק און ווערט באהאנדלט דורך א דאקטער, אדער גייט אדורך סיי וואספארא דאקטארישער פראצעדור, באהאנדלונג אדער אפעראציע.