לדלג לתוכן

פענסטער

פֿון װיקיפּעדיע
א גלאזיקע פענסטער

פענסטער איז א לאך אין א וואנט וואס מען לייגט דארטן א גלאז אדער פלאסטיק צו עפנען ווען מען ברויך לופט פון דערויסען אדער סתם פאר שיינקייט אדער פאר זון און ליכטיגקייט שיין זאל אריינקומען אין שטוב דורך די דורכזיכטיגקייט פון גלאז.

מען לייגט שטאָרעס פאר צומאכן. (אױך הײסט דאָס אַ "פֿאָרהאַנג")

א גרויסע פענסטער ווערט אפט געמאכט מיט א בויגן כדי צו קענען טראגן א גרויסן לאסט.

א שול איז מהודר זאל האבן 12 פענסטער.