שכר לימוד

פֿון װיקיפּעדיע

שכר לימוד איז די געלט וואס עלטערן צאלן פאר די מוסדות די פרייז איז אין יעדע מוסד אנדערש, די פרייז איז באשטימט לויט וויפיל עס קאסט פאר די מוסד צי האלטן א קינד אין חדר אדער אין סקול ד.ה. מלמד, בנין, עלעקטריק, יוטליטי, אינשורענס, אדמינעסטערעשין, אד"ג אין רוב פעלער איז די פרייז וואס די עלטערן צאלן נישט די ריכטיגע פרייז וואס עס קאסט פאר די מוסד, ווייל רוב עלטערן קענענן נישט באצאלן די עכטע פרייז וויפיל א קינד קאסט באמת, אין די מוסדות מיזען נאך שאפען געלט דורוך אנדערע פעלער, ווי פאנד רעזונג, אין שטאטישע פאגראמען