רבי אלעזר בן עזריה

פֿון װיקיפּעדיע
רבי אלעזר בן עזריה
געבורט המאה ה־1
פאלעסטינע, ישראל רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
טויט המאה ה־2 רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט דריי און פערציג מאל אין דער משנה.

זיין צייט[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רבי אלעזר בן עזריה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, דער רמב"ם[1] רעכנט רבי אלעזר בן עזריה צווישן די נעמען פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון דער תורה.

תוספות[2] רעכנט אויס אז ווארשיינלעך איז רבי אלעזר בן עזריה אלט געווען ביים חורבן בית שני פערצן- פופצן יאר.

איבער אים[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

אין עלטער פון אכצן יאר איז רבי אלעזר בן עזריה אויפגענומען געווארן (פאר איין טאג) אלס נשיא אויף דעם פלאץ פון רבן גמליאל פון יבנה.[3]


אין משניות[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 • מסכת ברכות פרק א' משנה ה', ”אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, וכו'”
 • מסכת ברכות פרק ד' משנה ז', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר, וכו'”
 • מסכת שביעית פרק א' משנה ח', רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחלי וכו'”
 • מסכת שביעית פרק ג' משנה ג', רבי אלעזר בן עזריה אוסר, עד שיעמוק שלשה וכו'”
 • מסכת מעשרות פרק ה' משנה א', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם יש כיוצא בהם נמכרין בשוק וכו'”
 • מסכת מעשר שני פרק ה' משנה ט', ”אמר רבי יהושע עשור שאני עתיד למד נתון לרבי אלעזר בן עזריה וכו'”
 • מסכת שבת פרק ד' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה אומר, קפה מטה על צדה ונוטל וכו'”
 • מסכת שבת פרק ה' משנה ד', ”פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו'”
 • מסכת שבת פרק י"ט משנה ג', רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצין את הקטן וכו'”
 • מסכת עירובין פרק ד' משנה א', ”נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים, מהלך את כולה וכו', מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתם בים, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו, וכו'”
 • מסכת יומא פרק ח' משנה ט', ”עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה וכו'”
 • מסכת ביצה פרק ב' משנה ח', ”שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וכו'”
 • מסכת מועד קטן פרק א' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין את האמה בתחלה במועד ובשביעית, וכו'”
 • מסכת כתובות פרק ד' משנה ו', ”זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה, הבנים ירשו והבנות יזונו וכו'”
 • מסכת כתובות פרק ה' משנה א', רבי אלעזר בן עזריה אומר, מן הנשואין, גובה את הכל, וכו'”
 • מסכת נדרים פרק ג' משנה י"א, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מאוסה הוא הערלה שנצגנו בה הרשעים, וכו'”
 • מסכת נזיר פרק ו' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אינו חייב עד שיאכל שני חרצנים וזגן, וכו'”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ט"ו, ”משמת רבי אלעזר בן עזריה, פסק העשר מן החכמים, וכו'”
 • מסכת בבא קמא פרק ו' משנה ד', רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואין אותה כאלו היא באמצע בית כור, וכו'”
 • מסכת מכות פרק א' משנה י', רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה, וכו'”
 • מסכת עדיות פרק ג' משנה י"ב, ”שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ג' משנה י"ז, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, וכו'”
 • מסכת זבחים פרק א' משנה ג', ”אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו'”
 • מסכת מנחות פרק י"ג משנה ו', רבי אלעזר בן עזריה אומר, או תור, או בן יונה, וכו'”
 • מסכת ערכין פרק ח' משנה ד', ”אמר רבי אלעזר בן עזריה , מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו, וכו'”
 • מסכת כריתות פרק ב' משנה ה', רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל העריות מפרשות, וכו'”
 • מסכת כלים פרק ג' משנה ח', ”משפך של עץ ושל חרס שפקקו בזפת, רבי אלעזר בן עזריה מטמא, וכו'”
 • מסכת נגעים פרק ז' משנה ב', ”היתה כקרום ביצה וכו' רבי אלעזר בן עזריה מטהר, רבי אלעזר חסמא אומר, וכו'”
 • מסכת נגעים פרק ח' משנה ט', רבי אלעזר בן עזריה אומר, כחזירת ראשי איברים בבהרת קטנה, וכו'”
 • מסכת נגעים פרק י"ג משנה ו', ”בית שהוא מסך וכו' הנכנס לחיצון טהור , דברי רבי אלעזר בן עזריה, וכו'”
 • מסכת טהרות פרק ז' משנה ז', ”המניח את כליו בחלון של אודיארין רבי אלעזר בן עזריה מטהר, וכו'”
 • מסכת מקואות פרק ג' משנה ב', רבי אלעזר בן עזריה פוסל אלא אם כן פקק, וכו'”
 • מסכת מקואות פרק ח' משנה ג', ”הפולטת זרע ביום השלישי, טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה, וכו'”
 • מסכת מכשירין פרק ו' משנה ו', רבי אלעזר בן עזריה אומר, דם הנדה אינו מכשיר, וכו'”
 • מסכת ידים פרק ג' משנה ה', ”אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים וכו'”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ב', ”אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן, ביום הושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, וכו'”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ג', ”עמון ומואב מהן בשביעית, גזר רבי טרפון מעשר עני, וגזר רבי אלעזר בן עזריה מעשר שני, אמר רבי ישמעאל אלעזר בן עזריה עליך ראיה ללמד וכו', אמר לו רבי אלעזר בן עזריה ישמעאל אחי, אני לא שניתי וכו' טרפון אחי שנה וכו', השיב רבי אלעזר בן עזריה בבל חוצה לארץ וכו', אמר לו רבי אלעזר בן עזריה הרי אתה כמהנן ממון ,וכו'”
 • מסכת עוקצין פרק א' משנה ה', רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול, וכו'”


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל

רעפרענצען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. שבת נ"ד ע"ב ד"ה והוה מעשר
 3. ברכות כ"ז ע"ב