רבן יוחנן בן זכאי

פֿון װיקיפּעדיע

רבן יוחנן בן זכאי איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס און צוואנציג מאל אין משניות.

זיין צייט[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רבן יוחנן בן זכאי איז געווען פון צוויטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

רבן יוחנן בן זכאי איז געבוירן אין יאר ג'תשי"ג און ער האט געלעבט הונדערט און צוואנציג יאר, פערציג יאר האט ער געהאנדלט, פערציג יאר האט ער באדינט זיינע רבי'ס און געלערנט פון זיי, פערציג יאר האט ער געשפייזט תורה פאר אנדערע. [2]

איבער אים[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

די חז"ל האבן גערופן רבן יוחנן בן זכאי מיטן טיטל רבן וויבאלד ער האט אוועק געשטעלט זייער אסאך תלמידים, ספעציעל און א צייט וואס די סנהדרין זענען שוין געווען אין גלות און דער שטאנד פון די תורה איז געווען אפ געשוואכט. [3]

אין משניות[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 • מסכת שבת פרק ט"ז משנה ז', ”כופין קערה וכו', ועל עקרב דלא תישך, אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר חוששני לו מחטאת”
 • מסכת שבת פרק כ"ב משנה ג', ”שובר אדם את החבית, וכו' ואם היתה נקובה לא יתן עליה שעוה, מפני שהוא ממרח, אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר חוששני לו מחטאת”
 • מסכת שקלים פרק א' משנה ד', ”אמר רבי יהודה, העיד בן בוכרי ביבנה, וכו' אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לא כי, אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא, וכו'”
 • מסכת סוכה פרק ב' משנה ה', ”מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל, ולרבן גמליאל שני כותבות ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה, וכו'”
 • מסכת סוכה פרק ג' משנה י"ב, ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה, זכר למקדש, ושיהא יום הנף כלו אסור”
 • מסכת ראש השנה פרק ד' משנה א', ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין, אמר רבי אלעזר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי, אלא ביבנה לבד, וכו'”
 • מסכת ראש השנה פרק ד' משנה ג', ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה, זכר למקדש, ושיהא יום הנף כלו אסור”
 • מסכת ראש השנה פרק ד' משנה ד', ”משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החודש כל היום, אמר רבי יהושע בן קרחה, ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי שאפילו ראש בית דין בכל מקום”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה א', ”שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, וכו', חנן אומר, תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, וכו', אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן, לא תשבע אלא בסוף”
 • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ב', ”מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופירנס את אשתו, חנן אומר איבד את מעותיו, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, וכו', אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי”
 • מסכת סוטה פרק ה' משנה ב', ”אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך, רבן יוחנן בן זכאי שהיית אומר, עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי, שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא, וכו'”
 • מסכת סוטה פרק ה' משנה ה', ”אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך, רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימיך, שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה, וכו'”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ט', ”משרבו המנאפים פסקו המים המרים ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקן”
 • מסכת סוטה פרק ט' משנה ט"ז, ”משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה”
 • מסכת סנהדרין פרק ט' משנה ט"ז, ”כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח, מעשה ובדק בן זכאי בעקצי תאנים”
 • מסכת עדיות פרק ח' משנה ג', ”אמר רבן שמעון בן גמליאל, קבלנו עדותכם, אבל מה נעשה, שגזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בתי דינין על כך”
 • מסכת עדיות פרק ח' משנה ז', ”אמר רבי יהושע מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו, ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ב' משנה ח', רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, חמשה תלמידים היה לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך, הוא היה מונה שבחן, וכו'”
 • מסכת מנחות פרק י' משנה ה', ”משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהא יום הנף כלו אסור”
 • מסכת כלים פרק ב' משנה ב', רבן יוחנן בן זכאי אומר חצבים גדולים שעורן בשני לוגין”
 • מסכת כלים פרק י"ז משנה ט"ז, ”ועל כלם אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר, ואוי לי אם לא אומר”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ג', ”בכה רבי אליעזר ואמר וכו', מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו, ורבו מרבו, עד הלכה למשה מסיני, שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית”
 • מסכת ידים פרק ד' משנה ו', ”אמר רבן יוחנן בן זכאי, וכי אין לנו על הפרושים אלא זו בלבד וכו'”


רעפרענצען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. ר"ה ל"א ע"ב, סנהדרין מ"א א'
 3. עשרה מאמרות מאמר חקור הדין ח"ב פי"ט

פֿריערדיגער:
רבן שמעון בן גמליאל הזקן
נשיא נאָכפֿאלגער:
רבן גמליאל


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל