לדלג לתוכן

רבי אלעאי

פֿון װיקיפּעדיע

רבי אלעאי, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות.

עס איז געווען ר' אלעאי הזקן, א תנא, דער טאטע פון ר' יהודה וואס איז באקאנט אלס ר' יהודה ב"ר אלעאי.


ר' אלעאי הזקן איז געווען א תלמיד פון רבי אליעזר הגדול.[1] מיר געפונען אויך ווי ער האט געלערנט פאר ר' ישמעאל.[2]

ער איז געווען ביי דער תקופה פון יבנה נאכן חורבן בית המקדש ווי דער גמרא זאגט אז ער איז געגאנגען קיין יבנה און געלערנט מיט די תלמידים פון ר' גמליאל, ר' אליעזר און רבי עקיבא.[3]

ער האט זייער לאנג געלעבט דעריבער ווערט ער אנגערופען מיטן נאמען "הזקן".[4] ווי דער גמרא זאגט דארט ר' אלעאי הזקן זאגט ווען איינער זעט דער יצר הרע שטארקט זיך אויף אים ער קען אים נישט בייקומען זאל ער גיין צו א באהאלטן פלאץ ווי קיינער קען אים נישט, און זאל טועהן וואס זיין הארץ באגערט, אבער נישט אפענערהייט ווייל דאס וועט ברעגנן א חילול השם.

אויך זאגט אויף אים די גמרא נהוג עלמא כתלתא סבי (ברכות כ"ב ע"א), די וועלט פירט זיך ווי דריי אלטע אידן, ווי ר' אלעאי ביי די הלכה פון ראשית הגז.


  • מסכת עירובין פרק ב' משנה ו', ”אמר רבי אלעאי שמעתי מרבי אליעזר ואפילו הוא כבית כור וכו'”


  1. עירובין דכ"ג ע"א, סוכה כ"ז ע"ב
  2. גיטין ו' ע"ב
  3. פסחים דל"ח, ותוספתא חלה פ"א
  4. חגיגה ט"ז ע"א, קידושין מ' ע"א