אבא שאול

פֿון װיקיפּעדיע

אבא שאול איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט צוואנציג מאל אין דער משנה.

זיין צייט[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

אבא שאול איז געווען פון צוויטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.[1]

ס'ווייזט אויס פון דער משנה אז אבא שאול האט נאך געזען דעם בית המקדש.[2]

זיינע רבי'ס[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

אבא שאול זאגט נאך פון רבן יוחנן בן זכאי.[3]

איבער אים[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

אבא שאול איז געווען דער העכסטער מענטש פון זיין דור.[4]

אין משניות[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 • מסכת פאה פרק ח' משנה ה', ”ושאר כל הפירות, אמר אבא שאול, כדי שימכרם, ויקח בהם מזון שתי סעודות”
 • מסכת כלאים פרק ב' משנה ג', ”וכמה יהא חורש, וכו', אבא שאול אומר, כדי שלא ישייר רובע לבית סאה”
 • מסכת שבת פרק כ"ג משנה ג', ”כלל אמר אבא שאול, כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו”
 • מסכת שקלים פרק ד' משנה ב', אבא שאול אומר, כבש פרה כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן”
 • מסכת ביצה פרק ג' משנה ח', אבא שאול אומר, אף במועד עושה כן, מפני ברורי המדות”
 • מסכת כתובות פרק ז' משנה ו', ”ואיזוהי דת יהודית, וכו', אבא שאול אומר, אף המקללת יולדיו בפניו”
 • מסכת נדרים פרק ו' משנה ו', אבא שאול אומר, הנודר מן הגבינה, אסור בה, בין מלוחה בין טפילה”
 • מסכת גיטין פרק ה' משנה ו', ”אפוטרופוס, שמנהו אבי יתומים, ישבע, מנהו בית דין לא ישבע, אבא שאול אומר, חלוף הדברים”
 • מסכת קידושין פרק ד' משנה ד', אבא שאול היה קורא לשתוקי, בדוקי”
 • מסכת בבא מציעא פרק ד' משנה י"ב,, ”לא יבר את הגריסין, דברי אבא שאול, וחכמים מתירין”
 • מסכת בבא מציעא פרק ו' משנה ז', אבא שאול אומר, מותר לאדם להשכיר משכונו של עני, וכו', מפני שהוא כמשיב אבידה”
 • מסכת בבא בתרא פרק ב' משנה ז', אבא שאול אומר, כל אילן סרק חמישים אמה”
 • מסכת בבא בתרא פרק ב' משנה י"ג, אבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת”
 • מסכת סנהדרין פרק י' משנה א', אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו”
 • מסכת מכות פרק ב' משנה ב', אבא שאול אומר, מה חטבת עצים רשות, יצא האב המכה את בנו, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ב' משנה ח', אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהםף ורבי אלעזר בכף שניה, מכריע את כלם”
 • מסכת מנחות פרק ח' משנה ג', ”תקועה אלפא לשמן, אבא שאול, שניה לה רגב בעבר הירדן”
 • מסכת מנחות פרק י"א משנה ה', אבא שאול אומר, שם היו נותנין שני בזכי לבונה של לחם הפנים”
 • מסכת מדות פרק ב' משנה ה', אבא שאול אומר, שם היו נותנין יין ושמן”
 • מסכת מדות פרק ה' משנה ד', אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול”
חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל

רעפרענצען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. מדות פ"ב מ"ה
 3. אבות פ"ב מ"ח
 4. נדה כ"ד ע"ב