יוחנן כהן גדול

פֿון װיקיפּעדיע

יוחנן כהן גדול (דער ערשטער), אדער יוחנן בן מתתיהו איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פיר מאל אין משניות.

זיין צייט[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

יוחנן כהן גדול (דער ערשטער) איז געווען אין די צייט פון פון צווייטן דור זוגות,[1] פון פערטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה.[2] אין יאר ג'תרפ"א[3] אדער ג'תרכ"א[4] - צוויי הונדערט און צוועלף/דרייצן יאר נאך דעם אויפבוי פון בית שני - ביים אויפשטאנד פון די חשמונאים איז שוין זיין זון מתתיהו בן יוחנן געווען דער כהן גדול.[3]

דער צווייטער[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

נאך דעם זיג פון די חשמונאים איז מתתיהו בן יוחנן געווארן דער קעניג איבער ארץ ישראל און כהן גדול איין יאר, נאכהער זיין זון יהודה המכבי בן יוחנן כהן גדול זעקס יאר, נאכהער זיין ברודער יהונתן הוופסי בן יוחנן כהן גדול נאך זעקס יאר, נאכהער זיין ברודער שמעון התרסי בן יוחנן כהן גדול אכטצן יאר.

נאכהער - איין און דרייסיג יאר נאך דעם אויפשטאנד פון די חשמונאים - איז געווארן דער קעניג איבער ארץ ישראל און כהן גדול, יוחנן הורקנוס דער ערשטער א זון פון שמעון, א זון פון יוחנן כהן גדול (דער ערשטער), ער האט געדינט די עבודה אכטציג יאר און שפעטער געווארן א צדוקי.[5]

אביי האלט אז יוחנן כהן גדול און דער קעניג, ינאי המלך איז דער זעלבער.[6] יוחנן כהן גדול (דער צווייטער) ווערט אויך אנגעריפן יוחנן הורקנס, הורקנס דער ערשטער, יוחנן בן שמעון.

אין משניות[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

  • מסכת מעשר שני פרק ה' משנה ט"ו, יוחנן כהן גדול, העביר הודיות המעשר, אף הוא בטל את המעוררין, וכו'”
  • מסכת סוטה פרק ט' משנה י', יוחנן כהן גדול, העביר הודיות המעשר, אף הוא בטל את המעוררין, וכו'”
  • מסכת פרה פרק ג' משנה ה', ”וחכמים אומרים, שבע מעזרא ואילך, ומי עשאן שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתים שתים, אליהועיני בן הקוף, וחנמאל המצרי, וישמעאל בן פיאבי עשו אחת אחת”
  • מסכת ידים פרק ד' משנה ו', ”אמר רבי יוחנן בן זכאי וכו', ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים, אמרו לו, לפי חבתן היא טמאתן וכו'”

זעט אויך[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רשימה:תנאים

רעפרענצען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

  1. אבות פ"א מ"ו
  2. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
  3. a b ספר הקבלה להראב"ד
  4. ספר הויחסין-סדר הדורות
  5. שלשלת הקבלה להראב"ד, זעט אויך רמב"ם פ"ט הל' מע"ש
  6. ברכות כ"ט א'


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל