לדלג לתוכן

מידות (אלבאם)

פֿון װיקיפּעדיע

מדות איז דער 13טער אלבאם (יידיש נחת 13) פון די 36 אלבאמען געשאפן ביי יום טוב עהרליך אינעם יאר *.

פאלגנדיק איז די ליסטע לידער פונעם אלבאם:

גארנישט געלערנט - עס פארציילט ווי אזוי א חבר פון רבי אהרן קארלינער איז זיך געקומען געזעגענען פון אים אינמיטן דער נאכט, ער קלאפט אן ביים צדיק, דער צדיק פרעגט ווער איז ביי דער טיר? ער ענטפרט "איך", דער צדיק פרעגט ווייטער ווער, ער ענטפערט ווייטער איך, ביז דער צדיק מאכט אים אויף די טיר און זאגט אים ביזטו זיך געקומען געזעגענען צו פארן אהיים זייער גיט, אבער איך מיין דו האסט נאך גארנישט געלערנט, ווייל ביים מגיד האבן מיר געלערנט אז איך איז ניטא, איך איז נאר דער באשעפער.

דער צדיק וואו איז - ”זיצט דער סאָסאָװאַר בײַם קינדס װיגעלע, אײַ לײ לי לו...”

א פשט פון ווילנער גאון - ”געװען אַ ייַד אַ ר" שלמהלע, געלעבט אַ פֿײנעם לעבן...”

איש חסיד - ”הערט אַ מעשׂה איך װעל אײַך דערצײלען, פֿון אַ ייַד, אַ חסידל...”

א מאמע'ס הארץ - ”ערבֿ יום כּפּור באַנאַכט, דער עולם, עס װאַרט, בײַם טיר פֿון...”

אמונה פשוטה - ”אין שטעטל איז אַ שׂמחה, אַ פֿרײד געװאָרן, דער הײליגער רבּי איז...”

שופר געבלאזן -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

א מעשה מיט א בער -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
”” עס פארציילט וויאזוי דער זיידע פונעם זינגער וואס האט געהאט דעם זעלבן נאמען "יו"ט עהרליך" איז געפארן מיט זיין רבין דער סטאלינער, און וויאזוי זיי האבן רחמנות געהאט אויף א חיה א בער, און וויאזוי דער בער האט זיי דערנאך צוריק באלוינט.

רחמנות -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

סור מרע - ”טרעט פֿון שלעכטס און טו נאָר גוט, זוך דעם שלום און יאָג נאָך אים...”

יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון