לדלג לתוכן

שמע בני (אלבאם)

פֿון װיקיפּעדיע

טעיפ שמע בני איז די 4טע טייפ פון די 36 טייפ פון פון דעם באקאנטער זינגער יום טוב עהרליך, אין די סעריע יידיש נחת.

די לידער אינעם טעיפ:


חצות - ”אין זוהר װער געבראַכט, אַז פּונקט אין מיטן נאַכט...”

שירה - ”זעט װי שײן, גרױס און קלײן, זאָגן שיר מלא חן, יעדער זאַך אױף...”

א שטראהל - ”אַ שטראַל פֿון זונען שײן, אין פֿענסטער קוקט אַרײַן...”

ברכות - ”עסן קינדער, גיך געשװינדער, אלע אַרום טיש קסן שטײט...”

ברכות הנהנין -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

דאס קינד עסט - ”דרײט זיך אום די לעפֿעלע, בײַ דעם מױל פֿון שעפֿעלע...”

אַ יארמולקע מיט ציצית - ”אין מײַן מאַמעס בעטעלע, ליגט דאָרט אַ פֿאַרמעגן, היט זי אָפּ איר...”

יצר הרע -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

שמע בני - ”די מאַמע זאָגט, גײן, גײן, שטײן, שטײן, נײן, נײַן...”

קינד אויפן וועג - ”גײט אַ קינד, בלאָסט אַ װינט װאַרפֿט די יאַרמולקע אַראָפּ...”

רכילות - ”פּערל זאָגט, אין דרױסן טאָגט, שמערל פֿאַרמאָגט, האָט בערל פֿאַריאָגט...”

איצל פיצל - ”איצל פּיצל, װײסט נישט װי, מען דאַרף אױפֿשטײן אין דער פֿרי...”

אידיש ניגונים -
פאראמעטערס-גרייזן אין מוסטער:דיק

פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
””

נאך א שעה - ”אין אַ הײזל אין אַן אַלטער, זיצט אַ ייַד, ר' אליעזר...”

משיחס ארמיי - ”מיר ייַדישע קינדער דורכאױס, פֿון עהרליכע הײמען אַרױס...”

יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון