לדלג לתוכן

אליהו הנביא (אלבאם)

פֿון װיקיפּעדיע

אליהו הנביא איז דער 22סטער אלבאם (יידיש נחת 22) פון די 36 אלבאמען געשאפן דורך יום טוב עהרליך.

פאלגנדיק איז די ליסט לידער פונעם אלבאם:

מוצאי שבת

אליהו הנביא עס נעמט דעם פזמון וואס מען זינגט יעדן מוצאי שבת "אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדני, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד" דארט ווערט אויסגערעכנט אלע מאל וואס אליהו הנביא ווערט דערמאנט אין תנ"ך און די אותות ומופתים וואס ער האט באוויזן, מיט זיין קונץ ליכן אופן טייטש ער עס איבער אויף אידיש מיט הערליכער גראם.

א פייער פון הימל פארציילט מיט וואונדערליכע פראזען און שיינע גראמען די מעשה ווען די נביאי הבעל האבן זיך פארמאסטן מיט אליהו הנביא ווער עס קען ברענגן א פייער פון הימל צו פארברענן די קרבנות, אליהו הנביא האט געוואונען און וויאזוי ער האט געברענגט דאן רעגן פאר ארץ ישראל.

הנודער

דער אנזאגער

התגלות

דער נס ביים קייסר א מורא'דיגע מעשה וויאזוי דער צאר פון רוסלנאנד ניקולאיי האט באפוילן זיינע מיניסטארן צוזאמען שטעלן שווערע שלעכטע גזירות אויף אידן, מען זאל נישט דאווענען נישט לערענן, נישט היטן טהרת המשפחה, וויאזוי אליהו הנביא האט דורך א אינטערעסאנטן שפיצל זיין אויסגעשפילט און עס איז בטל געווארן.

דער רייטער

דער גנב

הרחמן

ברוך השם

יום טוב עהרליך'ס אלבאמען
נומער נאָמען נומער נאָמען נומער נאָמען
1 יידיש נחת 13 מידות 25 א שבת מיטן רבין
2 תורה 14 דיַ 26 דער בעל שם טוב 1
3 תשובה 15 שלא עשני גוי 27 דער בעל שם טוב 2
4 שמע בני 16 למנצח בנגינות 28 אמונת צדיקים (דער בעל שם טוב 3)
5 אמעריטשקע 17 קול מבשר 29 שושנת יעקב
6 אמונה 18 מזמור לתודה 30 אשרינו 1
7 שבת 19 יציאת מצרים 1 31 אשרינו 2
8 לוקסוס 1 20 יציאת מצרים 2 32 הלל
9 לוקסוס 2 21 חסד 33 רננו צדיקים 1
10 חבלי משיח 1 22 אליהו הנביא 34 רננו צדיקים 2
11 חבלי משיח 2 23 דער סאטמארער רבי 1 35 מודה אני
12 שבחי ירושלים 24 דער סאטמארער רבי 2 36 בטחון