לדלג לתוכן

שילדדריז

פֿון װיקיפּעדיע
די טיירויד גלענד אין ראזע
איר בלוט פארזארגונ

די שילדדריז (נאך איר פארעם, ווייל זי איז אויסגעפארעמט ווי א שילד) איז די דריז וואס באלאנגט צו דער ענדאקרינאלער סיסטעם. די שילדדריז פראדוצריט און גיט ארויס דריי קריטישע הארמאנען אינעם מענטש צו רעגולירן די מעטאבאליזם אין מענטש.

דאס איז אויגעפארעמעט ווי א פלאטערל און עס ליגט אין האלדז באדעקענדיג די קנה ממש אונטער דער הויט.

דאס איז איינער פון די חשובסטע גלידער פון מענטשליכן קערפער. דאס ברויך צו ארבעטן נאכאנאנד א גאנץ לעבן פון געבורט ביזן טויט.

מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין