לדלג לתוכן

פרשת צו

פֿון װיקיפּעדיע

צַו איז די צווייטע סדרה פון ספר ויקרא.

די פרשה הייבט זיך אן מיט די מצוה פון תרומת הדשן ווי אזוי מ'זאל זיך אומגיין מיט די הויפנס אש וואס האבן זיך איינגעזאמעלט אויפן מזבח פון די פארברענעטע קרבנות פון דורכן טאג.

דערנאך קימערט זיך די תורה מיט די מצוה פון מנחת חביתין א ספעציעלע קרבן מנחה וואס נאר דער כהן גדול האט מקריב געווען און באצאלט פון זיין אייגן טאש.