אש

פֿון װיקיפּעדיע

אַש איז וואס בלייבט איבער ווען מ'פארברענט ארגאנישע מאטריאלן, ווי צום ביישפיל פאפיר, לייוואנד, עסנווארג אש איז א שווארצע בלעזל וואס צוברעקעלט זיך ביז שטויב און מאכט שווארץ ווען מ'קומט אין בארירונג דערמיט.

טיילמאל ווערט עס אזוי שטארק שווארץ, אז עס ווערט אויבנ'אויף געטוישט די קאליר צו ווייס גרוי.