מאנדלען

פֿון װיקיפּעדיע

צו מיינט איר די מאנדלען פון בוים?

די מאנדלען.

מאנדלען איז א פאר גלידער פון דער לימפעס-סיסטעם וואס זייער פארעם איז ווי די מאנדלען וואס וואקסן אויף ביימער, דעריבער ווערן זיי אזוי גערופן. זיי זענען באהאפטן צום פארינקס.

עס מאכט זיך אפט אן אנצינדונג אויף די מאנדלען און ביי ערוואקסענע קען מען דאס ארויסשניידן, ווייל נאך די 5 יאר ענדיגט דאס איר קריטישער דינסט פון אימיון סיסטעם.

מענטשלעכע אנאטאמיע 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין