לדלג לתוכן

לימפאטישע סיסטעם

פֿון װיקיפּעדיע

די לימפֿאַטישע סיסטעם איז א קאמפליצירטער נעצווערק פון לעכער און רערן, צאמגעשטעלט פון לימפנאדן און לימפרערן וואס טראנספערירן לעבנס קריטיש וויכטיגע באשטיינדטיילען פון דער בלוט צירקולאציע סיסטעם. זי איז א גרויסער טייל פון דער אימון-סיסטעם.

מענטשלעכע ארגאן-סיסטעמען        

אטעם-סיסטעם - אימון-סיסטעם - בלוט צירקולאציע - הערן סיסטעם - זען סיסטעם - חוש-סיסטעם - לימפאטישע סיסטעם - פארדייאונג סיסטעם - נערוון סיסטעם - ענדאקרינאלע סיסטעם - פארמערן סיסטעם - מוסקלען