לדלג לתוכן

ארגאן-סיסטעם

פֿון װיקיפּעדיע

אן ארגאַן־סיסטעם איז א גרופע ארגאנען וואס ארבעטן צוזאמען מיט איין ציל.

די באוואוסטע ארגאן־סיסטעמען זענען די בלוט צירקולאציע סיסטעם, די אטעם-סיסטעם און די נערוון סיסטעם.

די נערוון סיסטעם הערשט איבער און קאנטראלירט די אלע ארגאן-סיסטעמען פונעם קערפער, מיט דעם הילף פון דער ענדאקרינישער סיסטעם, וואס איז פאראנטווארטלעך אויף די כעמישע פראצעסן אינעם קערפער.


מענטשלעכע ארגאן-סיסטעמען        

אטעם-סיסטעם - אימון-סיסטעם - בלוט צירקולאציע - הערן סיסטעם - זען סיסטעם - חוש-סיסטעם - לימפאטישע סיסטעם - פארדייאונג סיסטעם - נערוון סיסטעם - ענדאקרינאלע סיסטעם - פארמערן סיסטעם - מוסקלען