לדלג לתוכן

נערוון סיסטעם

פֿון װיקיפּעדיע

די נערוון סיסטעם אין א בעל חי קאארדאנירט די אקטיוויטעטן פון די מוסקלען, פאסט אויף איבער די גלידער, קאנטראלירט און שטעלט אפ די חושים צו שפירן, און אקטיוויזירט די אקטען, פראמיניטע אנטייל נעמער אין דעם זענען די ניוראנען און די נערוון. אויסער די שוואמען, האבן אלע בעלי חיים א נערוון סיסטעם.

אין דער נערוון סיסטעם באקומט די חוש-סיסטעם אינפארמאציע וועגן סטימולן אין דער סביבה. די אינפארמאציע ווערט געניצט צו קאנטראלירן די אויפֿפֿיר. די נערוון סיסטעם קען רעאגירן צו א סטימול אין 1/100 פון א סעקונדע.

די נערוון סיסטעם איז פאראנטווארטלעך אויף דער מוסקלען סיסטעם און אזוי הערשט אויף די מעגלעכקייטן פון דעם קערפער׳ס באוועגן.

דער מוח און דער חוט השדרה זענען די צענטראלע נערוון סיסטעם.


מענטשלעכע ארגאן-סיסטעמען        

אטעם-סיסטעם - אימון-סיסטעם - בלוט צירקולאציע - הערן סיסטעם - זען סיסטעם - חוש-סיסטעם - לימפאטישע סיסטעם - פארדייאונג סיסטעם - נערוון סיסטעם - ענדאקרינאלע סיסטעם - פארמערן סיסטעם - מוסקלען