ניוראן

פֿון װיקיפּעדיע

ניוראן (אדער נערוונצעל) איז דער נאמען פון די דאזיגע עלעקטרישע לעבהאפטיגע צעלן אין דער נערווען סיסטעם וואס פראצעסירט און טראנסמיטירט אינפארמאציע. דאס טוט ארבעטן ווי עלעקטראנישע דראטן אין דער נערוון סיסטעם וואס איז אחריות אויף אריבערפירן מעלדונגען און פראצעסירן אינפארמאציע פארן קערפער.

אין ווערטעבריעט בעלי חיים איז די ניוראנס דער הויפט באשטאנדטייל פון מוח און די נערוון, און עס געפינט זיך אסאך אין די רוקן ביין.

עס קוקט אויס ווי פיצקעלע שטרענגלעך ווארצלעך פון א בוים.

עס קומט פארשידענארטיק אין גרייס און אין פארעם.

זיי טוען קאמוניקירן דורך כעמיקאלן און עלעקטראנישע סינאפסעס.