שיטה מקובצת

From װיקיפּעדיע
Jump to navigation Jump to search

שיטה מקובצת אדער אסיפת זקנים איז א ליקוט ספר אויף ש"ס, תלמוד בבלי, צוזאמגענומען דורך רבי בצלאל אשכנזי פון מאנוסקריפטן פון פירושים וואס די גאונים און ראשונים האבן געשריבן.

טייל פון די כתבי יד זענען שוין נישט בנמצא, ממילא פארמאגט דאס ספר א באזונדערע חשיבות.

מסכתות[edit | edit source]

ער האט מחבר געווען אויף כמעט גאנץ ש"ס, אבער נאר אויף די פאלגנדע מסכתות זענען געבליבן:

 • מסכת ברכות
 • ביצה
 • נדרים
 • נזיר
 • סוטה
 • בבא קמא
 • בבא מציעא
 • בבא בתרא
 • כתובות (געווענליך צוטיילט אין צוויי בענדער)

לעצטנס געדרוקט דורף מכון אופק[edit | edit source]

 • מגילה
 • חולין

נאר געבליבן טיילווייז[edit | edit source]

 • גיטין
 • קידושין
 • יבמות
 • יומא
 • זבחים
 • מנחות
 • כריתות
 • מעילה
 • בכורות
 • תמיד
 • תמורה

ספרים[edit | edit source]

ווי ער שרייבט האט ער דאס צוזאמגענומען פון די ספרים:

 • גליון תוספות
 • הר"י מיגאש
 • ליקוטי הגאונים - נישט בנמצא
 • מהר"י אבוהב
 • מעשה רוקח - נישט בנמצא
 • פסקי הרא"ש
 • ראב"ד
 • רבי יצחק בר ששת
 • רבי מאיר הכהן פון סרקסטה דער רמ"ך
 • רבי מאיר ב"ר שמעון המעילי - נישט בנמצא
 • רבי שמעון בר צמח
 • רבינו חננאל
 • רבינו יהונתן
 • רמב"ן
 • שיטה לא נודע למי
 • תוספות הרא"ש
 • תוספות הריטב"א
 • תוספות הר"ן
 • תוספות הרשב"א
 • תוספות שאנץ
 • תוספות תלמידי הר"ף
 • תוספי תוספות להרא"ש

און נאך

דרוקן[edit | edit source]