קויפטשע פאפיראסן

From װיקיפּעדיע
Jump to navigation Jump to search

קויפטשע פאפיראסן איז א באקאנט ליד וואס דערציילט די געשיכטע פון צוויי קינדער אין געטא ,וואס פארקויפן פאפיראסן אין רעגן פון שלום ,פסח רוזן