לאגער (ביר)

פֿון װיקיפּעדיע

לאַגער איז א ביר וואס ווערט געיוירן אין א נידריגער טעמפעראטור . בלאסע לאגער איז פון די מערסט געטרינקענע ביר אין די וועלט. באק פילזנער און מארזען זענען סארטן לאגערס. עס איז אויך דא טינקעלע לאגערס ווי דונקעל און שווארצביר.