לדלג לתוכן

ישראל אהרן קלעצקין

פֿון װיקיפּעדיע

ר' ישראל אהרן קלעצקין איז א באקאנטער צעטלעך און פאשקווילן קלעבער אין די ווענט פון מאה שערים און אין גאנץ ירושלים. די ביזנעס גייט שוין פון זיין טאטע וואס פלעגט אויך האבן א לעגענדארע באקאנטשאפט אין די אמאליגע ירושלים. ער פלעגט זיין בדחן ביי ירושלים חתונות, אויך דער זינגער און אויך די קלעזמער שפילער. און אויך די קול אויסצורופן אלע לוויות.

ווען דער טאטע איז געשטארבן האט דער אינגערמאן ר' ישראל אהרן איבערגענומען די ביזנעס און זי געפירט אויף א מאדערן שטייגער וואס האט ארוסיגענומען די קנאים פון גלייכגעוויכט ביז זיי האבן געעפנט אן אייגענע פאבריק מרום צו קאנקורירן מיט דעם. זינט דאן גייען אן שאלכטן פון ביידע קאמפאניס וואס בלוט גיסט זיך ווי וואסער רייסענדיג איינער דעם אנדערן'ס צעטלעך.

זיין מאדערנקייט שפיגלט זיך אפ מיט די פאלגנדע אקטן: