לדלג לתוכן

יודל וואלף

פֿון װיקיפּעדיע

יודל וואלף פון בארא פארק איז א סלאנימער חסיד און איז געווען א מלמד, זיינע ברידער און גאנצע משפחה, זענען באקאנטע חב״ד שליחים איבער דער גארער וועלט.

ארגאניזציעס און קאמיונעטי עסקנים ווייסן אז ער איז דער טאפ גיי אין די פראגעס. אפצוהאלטן כל מיני מנובלים מיט יעדן טעראר אקציע וואס מעגליך.

פון די "חברה שומרים" ביז די "חברה הצלה", יעדער שוויצער וואס וויל אמאל גרויס ווערן און האבן כבוד פון זיין לעלו, ווייסט צו זיין גרייט אויף ראביי וואלף'ס טעלעפאן קאל.

אויב דארף מען אפשרעקן א אינגערמאן, צוברעכן זיינע ביינער, אדער אים צונעמן די פרנסה, אדער פארשעמן זיין משפחה, אדער ווארענען אפאר בחורים איינצוריען וועט יעדער עסקן אויספירן בלינדערהייט זיין באפעל, וויסנדיג אז די קהילות און רבנים זענען מיטן פולן טראסט הינטער דעם "וואלף".

נאכדעם וואס זיינע שלוחים טוען אפ זייער ווילדער טעראר קומט דער "וואלף" צוגיין מיט זיינע זיידענע קליידער רעדט מיט שיינעם ווי א געטליכער עסקן צו העלפן דעם באטרעפנדער אינגערמאן צוריק צו געבן זיין שטעלע אדער זיך אנעמען קעגן די שלעגער אז זיי זענען נישט גערעכט.

ער זיצט אגאנצן טאג אין זיין אינוועסטיגעישאן איינהייט נאכצוטרעיסן טעלעפאן קאלס, נאכצופארן מענטשן און זיכן אינגעלייט וואס טרעטן אפ פון ריכטיגען וועג.

ווער האלט אים אויס? ווי נעמט זיך זיין השפעה אויף אלע רבנים? פארוואס האט נאך קיינער נישט נקמה גענומען אין אים דורכאויס די אלע יארן וואס ער האט וויי געטאן אזויפיל אידן? פארוואס פאלגן דוקא די ביליגסטע באמעס אויס אלע זיינע באפלען?

יודעי דבר זאגן אז ער האט א פייל פון שמוץ אויף יעדן רב און פובליק עסקן, און זיין איינפלוס קומט פשוט פון "שאנטאזש" אלע ווילן זיין גוט מיט אים כדי ער זאל זיי נישט באשמוצן.

זיין פאערפול איינפלוס איז אזוי שטארק אז איך געדענק פאר אפאר יאר צוריק האט ער אפילו באוויזן אוועקצונעמן דעם זשאב פון א חרדישער בארא פארקער אינגערמאן וואס האט געדינט אלס קאמיונעטי ליעזאן פארן ברוקלין דיסטריקט אטוירני טשארלס היינס נאך דעם וואס יענער האט גענוצט זיינע קשרים צו ארעסטירן "וואלף" פאר זיינע שווארצע טעראר מיסיעס. אבער וואלף האט באוויזן אז אלע רבנים און קהילות זאלן לייגן דרוק אויף היינס און ארויסווארפן יענעם אינגערמאן פון זיין זשאב און דראפן דעם קעיס.

היינט ארבייט יענער אינגערמאן פאר וואלף...