לדלג לתוכן

ברעכן

פֿון װיקיפּעדיע

ברעכן מיינט ארויסגעבן די מאגן אינהאלט דורך דער מויל עס קען קומען צוליב א קרענק, א פארגיפטונג,פארעקלונג אדער איבלונג

א מענטש קען אויך אליין צוברענגען צו ברעכן דורך אריין שטופן א פינגער טיף אין דער מויל 'בולימיע' איז א שטערונג ביי ועלכע א מענטש וועט זיך צוברענגן צו ברעכן מיט א ציל צו פארלירן דאס עסן אז נישט צו באקומען אנערגיע דערפון

איבלונג און ברעכן זענען ביאלאגישע ווערשטאנד מיטלען ארויס צו טרייבן גיפטיגע און שעדליכע שטאף פונעם קערפער

דאס ברעכן איז צאמגעשטעלט פון נישט פולשטענדיג פארדייטע עסן און טייל מאל אויך פון גאל און בלוט

נייגעבוירענע קינדער ברעכן פיל מער טיילמאל צוליב א רעפלעקס און טיילמאל צוליב דעם אז זיי דארפן אויפשטויסן (גרעבסן) עס איז געראטן צו האלטן דאס קינד גראד גלייך נאכן עסן ביז עס שטויסט אויף און אזוי ארום פארמיידן דער ריזיקע עס זאל ברעכן