גיפט

פֿון װיקיפּעדיע
דער סימבאל פונעם קאפשיידל מיט די צוויי ביינער ווײַזט אויף גיפט

אין ביאלאגיע, איז גיפט א סובסטאנץ וואס טוט שעדיגן ארגאניזמען און שאפן א קראנקייט, אדער טויט, בדרך כלל דורך א כעמישער רעאקציע. אין כעמיע און  פיזיק איז גיפט א סובסטאנץ וואס שטערט אדער פארמײַדט א כעמישע רעאקציע.

וואס איז גיפטיק פאר מענטשן איז לאוו דווקא גיפטיק פאר בעלי חיים, און פארקירצונג זענען סובסטאנצן וואס זענען גיפטיק פאר בעלי חיים אבער נישט פאר מענטשן.

ס'דא אלערגיע, וואס איז נאר שעדליך פאר מענטשן וואס זענען עמפינדלעך דערצו, אבער ס'פארהאן געוואוקסן וואס זענען שעדליך, ווי צום ביישפיל די "פויזן אייווי" (ענגליש: Poison ivy).