לדלג לתוכן

װיקיפּעדיע:אריינפיר

פֿון װיקיפּעדיע
הילף:אינהאלטהילף:אינהאלט
הילף:אינהאלט
הילף:אינהאַלט
אריינפיר   לערנט נאך וועגן רעדאקטירן   פארש וויקיפעדיע   לעקציע

איר זעט "רעדאַקטירן" אויבן? אין וויקיפעדיע, קענט איר רעדאקטירן ארטיקלען שוין, אפילו ווען נישט אריינלאגירט.

קנאקט רעדאַקטירן צו ענדערן אן ארטיקל

וואס איז וויקיפעדיע?


וויקיפעדיע איז אן ענציקלאפעדיע געשריבן אלס צוזאמענארבעט דורך אסאך פון איר ליינערס. זי איז א ספעציעלר סארט וועב ארט, וואס הייסט א וויקי, וואס מאכט גרינג צוזאמענארבעט. מענטשן פֿארבעסערן וויקיפעדיע כסדר, און אלע ענדערונגען ווערן פֿארשריבן אין ארטיקל געשיכטעס און לעצטע ענדערונגען. נישט פאסיגע ענדערונגען ווערן ע"פ רוב געמעקט גיך; א כסדר'דיגע פארברעכער קען ווערן בלאקירט פון רעדאקטירן. ווען איר שטעלט צו נייעם חומר צו וויקיפעדיע, זייט אזוי גוט און צייגט מקורות. פאקטן אן מקורות קענען ווערן געמעקט פון דער ענציקלאפעדיע.וויאזוי קען איך העלפֿן? האטס נישט קיין מורא צו רעדאקטירןנאר ווער קען רעדאקטירן כמעט יעדן בלאט, און מ'טוט מוטיקן אייך צו זײַן דרייסט! טרעפֿן עפעס וואס קען ווערן פֿארבעסערט, סיי אינהאלט, סיי גראמאטיק און סיי פֿארמאט, און טוט פֿארבעסערן.

איר וועט נישט צעברעכן וויקיפעדיע. מ'קען אלץ פֿאררעכטן און פֿארבעסערן שפעטער. טא גייט, רעדאקטירט אן ארטיקל און העלפֿט מאכן וויקיפעדיע דעם בעסטן מקור פֿון אינפֿארמאציע אויף דער אינטערנעץ!

שאפֿט אייער ערשטע רעדאקציע אצינד:

  1. קליקט דא צו רעדאקטירן דעם זאמדקאסטן, א פלאץ צו מאכן רעדאקציע פראבעס. (טאמער איר טרעפט טעקסט דארטן, לייגט צו נאך.)
  2. קלאפט אריין וואסארא טעקסט.
  3. ביטע, געדענקט אז כאטש וויקיפעדיע איז א פֿרייע ענציקלאפעדיע, זי איז אבער נישט קיין פֿארום! מ'וועט נישט דולדן נישט קיין ניבול פה, נישט באשמוצן קיינעם און נישט קיין פערזענלעכע אטאקעס.
  4. שרייבט אונטער אייערע ביישטייערונגען אויף שמועס בלעטער מיט פֿיר טילדעס (~~~~) אדער מיט א קנאק אויפן חתימה קנעפל. דאס שאפֿט אויטאמאטיש אייער נאמען און די דאטע.
  5. קליקט פֿאראויסיקער אויסקוק אויסצופרואוון אייערע ענדערונגען, אדער אויפֿהיטן דעם בלאט ווען איר זענט צופרידן ווי אזוי עס זעט אויס.