שוויצן

פֿון װיקיפּעדיע

שוויצן איז דער פליסיגקייט וואס גיסט זיך פון א מענטש, בשעת מען איז אנגעצויגן אדער מען ארבייט שווער און די גלידער ווערן הייס, וואס איז א סכנה פון "אווערהיטינג" אבער דאן געבט דער גוף ארויס וואסער וואס וועפּט ארויף אין די לופט און דערמיט נעמט עס אוועק די הייסע טעמפעראטור און דער מענטש ווערט צוריק קאלט.

זעה: שוויצבאד