קבר-קירך

פֿון װיקיפּעדיע

די קבר-קלויסטער איז אַ צערקווע אין אַלט ירושלים װוּ די פראוואסלאוונע, קאַטױלישע און קאָפּטישע קריסטן גלױבן אַז יעזוס איז געשטאָרבן. די צערקווע שטײט אינעם סוף פֿון װיִאַ דאָלאָראָזאַ.