פארענהייט

פֿון װיקיפּעדיע
א טערמאמעטער וואס מעסט די טעמפעראטור פון א שטוב אויף פֿארענהייט

██ לענדער וואו מען ניצט פֿארענהייט

██ לענדער וואו מען ניצט סיי פֿארענהייט סיי צעלזיוס

██  לענדער וואו מען ניצט צעלזיוס

פֿאַרענהייט איז א טעמפעראטור באשטאנדטייל מעסטונג ווערנדיג אנגערופן נאך איר דייטשער-נידערלאנדישער פיזיקער דניאל גבריאל פארענהייט (1686 - 1736) וואס האט דאס פארגעשלאגן אין יאר 1724.

דאס ווערט סימבאליזירט און געשריבן מיטן אות F.

די שיטה איז געבויט אויף דעם שמעלצונג פונקט פון אייניגע אויסמיש פון זאלץ מיט אייז און דער טעמפעראטור פון א געזונטן קערפער פון א מענטש.

אין אנפאנג האט ער באזירט זיין מעסטונג אויף א לייטער פון 12 אפטיילונגען אבער שפעטער האט ער צוטיילט יעדע אפטיילונג אויף 8 שטיקלעך, דערמיט שאפנדיג א לייטער פון 96 טרעפ.

נאך זיין שטארבן האט מען איבערגעמאכט די מעסטונג זעענדיג אז עס האלט נישט אויס.

אין דער וואג-מעסטונג וועג, איז דער פרירפונקט פון וואסער 32 גראד פארענהייט (געשריבן “ºF ‏32”) , און די קאכן פונקט איז 212 גראד, פלאצירענדיג די בוילינג און די פריזינג פונקטן פון וואס פונקטליך 180 דעגריס פינאדערגעשיידט.

אין די צעלזיוס וואג-מעסטונג וועג, די פרירפונקט און קאכפונקט פון וואסער זענען פונקטליך 100 גראַד פֿונאדערגעשיידט, דעריבער איז איין באשטאנדטייל פון דער סיסטעם, איין גראד פארענהייט, איז א ברוכטייל 5/9 פון א גראד צעלזיוס.

די שיטה ווערט היינט אממייסטענס באנוצט אין אמעריקע.