לדלג לתוכן

פיזיקער

פֿון װיקיפּעדיע

א פיזיקער איז א וויסנשאפטלער וואס שטודירט פיזיק.

צו ווערן א פיזיקער, שטודירט מען פיזיק אין אן אוניווערסיטעט, אדער טעארעטישע פיזיק אדער פראקטישע פיזיק.

פיזיקערס ארבעטן ביי פריוואטע באשעפטיגערס, אין אקאדעמישע אינסטיטוציעס און אין רעגירונג'ס לאבאראטאריעס.

די העכסטע אנערקענונג וואס א פיזיקער קען באקומען איז דער נאבעל־פריז פאר פיזיק.

אלבערט איינשטיין ווערט פאררעכנט צו זיין פון די גרעסטע פיזיקער.

צו ווערן א פיזיקער שטודירט מען אין אוניווערסיטעט די פאלגנדע טעמעס: אסטראנאמיע, אפטיק, כעמיע, קלאסישע פיזיק, עלעקטריע און מאגנעטיק, און נאך