ערשטע הילף

פֿון װיקיפּעדיע

ערשטע הילף וואס איינער וואס איז נישט קיין דאקטער גיט פאר א קראנקען אדער א פארוואונדעטן פאציענט ביז א דאקטער קומט.

אין ערשטע הילף גייט אריין איינפאכע מעדיצינישע טעכניקעס ווי סי.פי.אר., שאק קוראציע, וואס וועקט אויף דאס הארץ, ווען אנדערע מיטלען העלפן שוין נישט.

די דריי עיקרים פון ערשטע הילף זענען:

  • אויפהיטן דאס לעבן
  • פארמיידן ווייטעריק פארוואונדן
  • פראטעזשירן געזונט ווערן

היינט אין רוב יידישע קהילות איז דא א הצלה ארגאניזאציע וואס קען קומען גיך צו געבן ערשטע הילף.