לדלג לתוכן

סטינגרעי

פֿון װיקיפּעדיע

סטינגרעי (שטעך-שטראל) איז א סארט פיש, עס איז פלאך, רינדיג, מיט א לאנגן שוואנץ, עס איז ביילייפיג צוויי מאל אזוי גרויס ווי א פלאנדער פיש, עס זיצט געווענליך רואיג ביים גרינד פונעם וואסער אין די זאמד און שפייזט זיך מיט ווערם און קליינע פישלעך.

ביי די זייט פון די שוואנץ האט א שפיציגן לאנגן אבר, וואס ווען זי שפירט אז זי איז אנגעוואוירן פון אן לאקערער, שטעכט זי מיטן שפיז אין לאזט ארויס א טויטליכן גיפט וואס אדער דערמארדעט עס דער לאקערער אדער בעקומט מען שרעקליכע ווייטאגן אין פיין.