מיכאל דאווידאוו

פֿון װיקיפּעדיע
מיכאל דאווידאוו
געבורט 1954 (אלט 70 בערך) רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
מדינה רוסלאנד, סאוועטן פארבאנד רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
פאך היסטאריקער רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

מיכאל דאַווידאָוו (רוסיש: Михаил Абрамович Давыдов) איז איינער פון די פירנדיקע הײַנטצײַטיקע רוסלענדישע היסטאָריקער.

לעבנסגעשיכטע[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

מיכאל דאַווידאָוו איז געבוירן געוואָרן אין 1954 אין אַ ייִדישער משפּחה אין דער שטאָט פּאָלטאַווע, אוקראַיִנע. נאָך דער דינסט אין דער סאָוועטישער אַרמיי האָט ער געאַרבעט אַ געוויסע צײַט אַלס שטורמאַן אין ציווילער אַוויִאַציע. אין 1981 האָט ער פארענדיקט דעם היסטאָריע פאַקולטעט פונעם מאָסקווער מלוכה-אוניווערסיטעט, זיך ספּעציִאַליזירנדיק אין דער נײַער געשיכטע פון רוסלאַנד. אין 1986 האָט מיכאל דאַווידאָוו פאַרטיידיקט אַ קאַנדידאַט-דיסערטאַציע אויף דער טעמע "מאָנאָפּאָל און קאָנקורענץ אין דער צוקער-אינדוסטריע פון רוסלאַנד פונעם אָנהייב 20טן יאָרהונדערט". אין 2004 האָט ער פאַרענדיקט אַ דאָקטאַר-דיסערטאַציע אויף דער טעמע "מאַרק און מאַרק-פאַרבינדונגען פון רוסלאַנד אין סוף 19טן - אָנהייב 20טן יאָרהונדערט (אַ קוואַלן-קענערישע פאָרשונג"). לאַנגע יאָרן איז מיכאל דאַווידאָוו געווען אַ פּראָפעסאָר אינעם רוסלענדישן הומאַניטאַרן אוניווערסיטעט. הײַנט-צו-טאָג אַרבעט ער אויפן היסטאָריע פאַקולטעט פון דער מאָסקווער העכערער עקאָנאָמיק-שול.

ביכער[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

• Современники глазами А. П. Ермолова // «Число и мысль», № 9. -М., 1985.

• Оппозиция Его Величества. Геттинген, 1994. די צווייטע און די דריטע אויפלאַגע - РГГУ, 1994; М.: ЗебраЕ, 2005, 2007.

• Очерки аграрной истории России в конце XIX — начале XX вв. М.: РГГУ, 2003.

• Оппозиция его Величества/ М.: ЗебраЕ, 2005

• Всероссийский рынок в конце XIX — начале XX вв. и железнодорожная статистика. СПб.: Алетейя. 2010.


די וויכטיקסטע אַרטיקלען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

К вопросу о методике анализа рынков сбыта промышленных предприятий (на примере рафинадной промышленности России) // Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях. — М., 1985 — С.81-99

Документы по истории монополизации сахарной промышленности России в начале XХ. в. // Советские архивы. — М., 1985, № 4 — С.30-39.

Соглашения рафинеров (1900—1914) // Монополистический капитализм в России. М.,1989. -С.104-124

О соотношении предпосылок монополизации: теория и реальность // Экономическая история. Ежегодник. — М., 1999. — С.289-316.

О статистике землеустройства в России, 1907—1913 гг.// кономическая история России: проблемы, поиски, решения: ежегодник/Науч.-исслед. ин-т проблем экон. истории России XX в. при Волгогр. гос. ун-те. — Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2002. — Вып. 4. — С. 443—483

К вопросу о «голодном экспорте» хлеба из России в конце XIX — начале XX в. //Экономическая история: ежегодник, 2004/МГУ им. М. В. Ломоносова, Центр экон. истории при Ист. фак., Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, Группа «Соц.-экон. история: экономика и о-во»; [отв. ред. Л. И. Бородкин, Ю. А. Петров]. — М.: РОССПЭН, 2004. — С. 243—283

Бюрократия, интеллигенция, патернализм и социализм в пореформенной России // Бюрократия и бюрократы в России XIX и ХХ веках: общее и особенное. Материалы XII Всероссийской научно-теоретической конференции. М., РУДН. 2008. — с.122-128

Столыпинская аграрная реформа как разрыв патерналистской традиции // Международные Лихачевские научные чтения «Диалог культур и партнерство цивилизаций» СПб., 2008. — с.201-203.


Осторожнее со статистикой // Вопросы истории. 2011. №3. С. 129–138.


19 февраля 1861 года и судьбы российской деревни // Великая крестьянская реформа 1861 года и ее влияние на развитие России: сб-к докладов Всероссийской научной конференции, посвященной 150-летию отмены крепостного права / Под общ. ред. В.М. Баутина. Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, М., 2011. С. 50–57.

Столыпинская аграрная реформа и Юг России // Юг России: реформы, революции, поиски гражданского мира: (памяти П.А. Столыпина) / Редкол.: Г.Г. Матишов (предс.) и др. Ростов-на-Дону, 2011. С. 20–27.

К вопросу о роли субъективного фактора в процессе Столыпинского землеустройства // Труды ВЭО. М., 2011. Т. 54.

К статистике землеустройства в годы аграрной реформы Столыпина (1907–1915 гг.) // Экономическая история: Обозрение / отв. ред. Л.И. Бородкин. М.: МГУ, 2011. Вып. 16. С. 146–150.

Раскрепощенное сознание в крепостнической стране: (к проблеме мировоззрения М.С. Воронцова) // Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 3. С. 107–114 (в соавт. с С.А. Фокиным).

Статистика землеустройства на Украине в ходе аграрной реформы П.А. Столыпина: 1907–1915 гг. // П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России / ред.-сост. Н.Ф. Гриценко. М., 2012. С. 260–287.

К статистике землеустройства в годы аграрной реформы Столыпина (1907–1915 гг.) // Экономическая история: обозрение. М.: Изд-во МГУ, 2012. Вып. 16.

Долгая жизнь натурально-хозяйственной теории, или почему историки не понимают друг друга // Экономическая история Сибири ХХ — начала XXI в. / под ред. Е.В. Демчик. Барнаул: АКИПКРО, 2012. Т. 1. С. 9–28.

О радикальных реформах в крепостнической стране // Реформы и реформаторы к истории России: к 150-летию Великих реформ / отв. ред. В.М. Козьменко, В.В. Керов. М.: РУДН. 2012. С. 156–171.

Столыпинская аграрная реформа: первые итоги в контексте историографии и статистики // Столыпинские чтения. Пути модернизации России: от Столыпина к современности: международ. науч.-практ. конф. М.: Медиа-Принт. 2012. С.184–209.

Погубернские перевозки всех вообще товаров по русским железным дорогам в 1913 г. Железные дороги и процесс социальной модернизации России в XIX — первой половине ХХ в. // Сборник материалов Международной научной конференции / Ред. совет: И.М. Пушкарева (предс.) и др. Тамбов, 2012. С. 14–25.

К проблеме землеустройства в странах Западной Европы и в России // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2012. № 4 (19). С. 161–168

Политика и статистика // Вопросы истории. 2012. № 12. С. 122–140.

Урожайная статистика России: можно ли выпрямить Пизанскую башню? // Экономическая история: ежегодник: 2011–2012 / отв. ред. Л.И. Бородкин, Ю.А. Петров, С.А. Саломатина. М.: Росспэн. 2013. С.149–189.


וועבלינקען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]