יענקל קעלנער

פֿון װיקיפּעדיע

יענקל קעלנער וואוינט אין קרית יואל, מאנרוי, און איז טעטיג דארטן צו היטן די גדרי הצניעות והקדושה. ס'איז דא וואס קלערן אז ער געהער צו די בני יואל, אבער ער דרייט זיך און איז אקטיוו אין דער ווייסער שול פון דער צענטראלער קהילה.

קעלנער איז באוואוסט אלס איינער וואס שטעלט זיך נישט אפ פאר גארנישט אין דער וועלט. לויט שמועות טוט ער אלעס אויף די אייגענע האנט, און ער האט שוין אין די פארגאנגענהייט געטון שריט וואס איז עפנטליך פארדאמט געווארן דורך אנדערע מיטגלידער פון ועד הצניעות.

גאר לעצטנס האט ער רעזיגנירט פון משמרת הצניעות אין קרית יואל אונטערן דרוק פון נחום ראזענבערג, וועלכער פארלאנגט אז אויך דוד עקשטיין זאל רעזיגנירען צוליב דער קארופציע וואס, לויט זיין באשולדיגונג, קומט דארט פאר.