זומערשפרענקלעך

פֿון װיקיפּעדיע
זומער־שפרענקלעך

זומער־שפּרענקלעך זײנען קליינע פּינטלעך פון מעלאנין אױף דער הויט, ספּעציעל פון בלאָנדע און רױטהאָריגע. זומער־שפּרענקלעך ערשײנען אױף דער הױט נאָך אַ שטיק צײט וואס מ'פארזוימט זיך אונטער דער זון אָן שוץ.

געוויסע זומער־שפּרענקלעך קענען װערן א געפאר מיט דער עלטער.

אזוי אויך א געבורט-צייכן, אדער א שיינהייט-פינטל צו פּליאַמע.