הימן

פֿון װיקיפּעדיע

נאָמען פֿון אַ חכם, אין צײַטן פֿון תנ"ך, דערמאָנט אין מלכים א’ ה’: אין תהלים פ”ח געפֿינען מיר „הימן האזרחי“.