דיסקאטעק

פֿון װיקיפּעדיע
א דיסקאטעק אין ענגלאנד

דיסקאָטעק, אָדער דיסקאָ, איז אַ זאַל אַוווּ מען שפּילט דיסקאָ-מוזיק און מען טאַנצט טיף אין דער נאכט. אַנדערש װי אין אַנדערע טאַנץ פּלעצער, אין דיסקאָטעק איז דאָס טאַנצן פֿרײַ און מע דאַרף ניט טאַנצן מיט אַ קאָמפּאַניִאָן.