דיסטריבוטיוו

פֿון װיקיפּעדיע

אין מאטעמאטיק און איבערהויפט אין אלגעברע, איז די פארטיילונג געזעץ אדער דיסטריבוטיוו געזעץ אן אייגנשאפט פון בינארישע אפעראציעס, וואס איז א חלק פון דער 'צעטיילונג געזעץ' אין חשבון.

די דאזיקע געזעץ פארבינדט צוגאב צו טאפלונג, און באשטימט אז פאר יעדע דריי נומערן באשטייט .

מען קען זען א ביישפיל אין דער פאלגנדיקער גלייכונג.

באשטייט: .

דא אין דער לינקער זייט פון דער גלייכונג איז דער פיר געטאפלט מיט צוויי נומערן, מיטן צוויי און מיטן דריי, און אין דער רעכטער זייט איז דער פיר געטאפלט מיט יעדע עלעמענט באזונדער, און די באטרעפונג פון ביידע זייטן פארבינדט מען צוזאם. וויבאלד ביידע זייטן גיבן ארויס דעם זעלבן באטרעף, איז א סימן אז די דאזיקע 'צעטיילונג געזעץ' איז וואר.