געטריישאפט

פֿון װיקיפּעדיע

געטרייהייט נאמנות און לשון קודש איז א מידה פון זיך האלטן פעסט צו א אידיאל מענטש אדער זאך וואס מ'האט אפגעמאכט איינמאל אז מען וויל דאס פארבלייבן נאנט און פארטאן.

מען רופט אן אזא מענטש א הארנעקיגער ווייל דער גענאק איז די הארטסטער גליד אין קערפער און אזא כאראקטעריטיק איז אויך דאס הארטטע כארעקטעריסטיק פון א מענטש.

מידות 

אומאינטערעס | איידלקייט | אנטוישונג | אמת | אנטמוטיגט | באשיידנקייט | בטחון | גוט הארציקייט | געדולד | געוויסן | הארטנעקיגקייט | היפאקריטיע | הכרת הטוב | השגה | ענווה | פלייסיגקייט | פרישות | שווייגן | ריינקייט | סדר | מנוחת הנפש | פאראט | ערליכקייט | חכמה | כעס | ליגענט | פארביטערטקייט | כפוי טובה | חוצפה | צומישטקייט | מרה שחורה | עצלות | פארשעמט | ליידיג | פיינטשאפט | לאנגווייליג | ענטוזיאזם | קנאה | פאנאטישקייט | פארכט | תענוג | טרויער | זעלבסט שולד | פרייד | האס | בענקשאפט | האפענונג | גרויל | באליידיגונג | קנאה | עלנד | ליבע | גלוסט | עצבות | פאניק | רחמנות | חרטה | אפווארפונג | חרטה | זעלבסט-רחמנות | פאראכטונג | רואיגקייט | ליידן | שטוינונג | תשובה